logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia

15.05.2018
W sprawie obowiązku pisemnego powiadomienia oddziału wojewódzkiego NFZ o miejscu przechowywania recept i wydanych na ich podstawie odpisów w przypadku cofnięcia, uchylenia, stwierdzenia wygaśnięcia, nieważności zezwolenia na prowadzenie apteki

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia

25.04.2018
w sprawie prawidłowego przekazywania danych dotyczących farmaceutów realizujących recepty refundowane w aptekach

Refundacja środków absorpcyjnych dla pacjentów w uprawnieniem 47DN.

05.04.2018
Informacja dotycząca refundacji środków absorpcyjnych dla pacjentów z uprawnieniami 47dn wynikającymi z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem" (Dz. U. Poz. 1860).

Komunikat dla świadczeniodawców

09.10.2017
Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Komunikat dla aptek/punktów aptecznych

09.10.2017
Komunikat dla aptek/punktów aptecznych w sprawie w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie

Komunikat dla świadczeniodawców

11.08.2017
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia dla aptek/punktów aptecznych w sprawie prawidłowego przekazywania w komunikacie elektronicznym LEK danych dotyczących zrealizowanych recept refundowanych wystawionych na leki recepturowe
1  2  3  4  5  6  7  8  9    14