logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Bezpieczne Ferie z NFZ

06-02-2018

Leczenie w Polsce /poza miejscem zamieszkania/

W naprawdę nagłych przypadkach i stanach zagrożenia życia (np. utrata przytomności, drgawki, nasilona duszność, masywny krwotok, porażenie prądem, nagły, ostry ból, zaburzenia rytmu serca) wzywamy Pogotowie Ratunkowe (należy zadzwonić: z telefonu stacjonarnego na numer 999, z telefonu komórkowego na numer 999 lub 112) lub udajemy się na SOR czy Izbę Przyjęć pobliskiego szpitala. Pamiętajmy też, że w stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są niezwłocznie, bez skierowania, także w placówce niemającej umowy z NFZ (pacjent nie płaci, placówka rozlicza się bezpośrednio z NFZ, nie ma natomiast takiej możliwości, że pacjent zapłaci lekarzowi, a potem będzie żądał zwrotu pieniędzy z Funduszu).

W przypadkach nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia niebędących stanem zagrożenia życia (samopoczucie odbiega od „stanu normalnego”, zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy) zgłaszamy się do najbliższej poradni lekarza POZ (gabinety są czynne w godz. 8.00-18.00). I choć nie jesteśmy do niej zapisani, to zostaniemy przyjęci, jako tzw. pacjent spoza listy i nie ponosimy kosztów leczenia. Podobnie jest w przypadku świadczeń pielęgniarskich (np. stałe zlecenie na zastrzyki). Po godz. 18.00 oraz w dni wolne możemy skorzystać z pomocy dyżurującej przychodni w ramach tzw. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Jeżeli lekarz rodzinny uzna, że potrzebna jest konsultacja specjalisty albo konieczne jest leczenie szpitalne, wystawi nam skierowanie na dalszą terapię. Tu nie obowiązuje żadna rejonizacja, możemy się leczyć na terenie całego kraju - wybieramy sobie placówkę, która w danym momencie najbardziej nam odpowiada (np. jest najbliżej). 

Chorzy poddawani stałym zabiegom (np. dializa) mogą być poddani zabiegowi w dowolnej placówce na teranie kraju – dobrze jest jednak, by przed wyjazdem uzgodnili ze szpitalem, czy w tym czasie będzie on dysponował wolnymi miejscami.

Natomiast, jeżeli dana osoba cierpi na chorobę przewlekłą i stale przyjmuje określone leki, powinna pomyśleć o receptach jeszcze przed wyjazdem. Może się bowiem zdarzyć tak, że lekarz z wczasowej miejscowości, nie znając chorego, będzie miał wątpliwości dotyczące rodzaju leków czy nie znając historii i przebiegu choroby wystawi receptę pełnopłatną, a nie z przysługująca zniżką.

Lista i dane teleadresowe placówek medycznych (mających kontrakt z NFZ) na terenie całej Polski 

Leczenie w krajach Unii Europejskiej i obszaru płatniczego EFTA

Jeżeli wybieramy się na zimowy urlop do krajów Unii Europejskiej lub i obszaru płatniczego EFTA (Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii) koniecznie wróbmy sobie kartę EKUZ.

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to dokument w postaci plastikowej karty, potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne, dzięki któremu w razie nagłego zachorowania czy wypadku podczas pobytu w w/w krajach nie będziemy płacić pełnego kosztu leczenia (EKUZ gwarantuje nam takie zasady świadczeń medycznych, jakie obowiązują w kraju, gdzie przebywamy i to wyłącznie w tych placówkach medycznych, które mają podpisaną umowę na leczenie z ubezpieczycielem danego kraju). Ponadto osoba ubezpieczona podczas pobytu w państwie członkowskim innym niż miejsce zamieszkania jest uprawniona do otrzymania świadczeń rzeczowych, które z powodów medycznych stają się niezbędne w czasie jego pobytu (z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń i przewidywanego czasu pobytu). EKUZ nie jest natomiast dokumentem, którym możemy się posłużyć, kiedy celem naszego wyjazdu za granicę jest leczenie planowe, np. operacja zaćmy czy konsultacja specjalistyczna. 

EKUZ uzyskamy w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego odprowadzamy składki.

WAŻNE!

W Unii Europejskiej świadczenia zdrowotne związane z leczeniem skutków wypadków podczas uprawiania sportów, np. jazdy na nartach mogą być obciążone wyższymi opłatami, niż świadczenia zdrowotne z tym niezwiązane. Dlatego zaleca się wykupienie dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia obejmującego koszty opieki zdrowotnej, do której finansowania NFZ nie jest uprawniony.

EKUZ – krok po kroku

Zasady udzielania pomocy medycznej w poszczególnych krajach UE

Źródło: Rzecznik Prasowy
Wszystkie aktualności