Aktualności

Aktualności

Komunikat dla aptek w sprawie przekazywania zestawienia zbiorczego recept w postaci elektronicznej

19.03.2020

Komunikat Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

w sprawie przekazywania zestawienia zbiorczego recept w postaci elektronicznej

 

W związku z zagrożeniem koronawirusem oraz mając na uwadze zapisy art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wzywa Państwa do przesyłania zestawienia zbiorczego recept za pomocą portalu SZOI.

W tym celu, po dodaniu żądania rozliczenia i zatwierdzeniu szablonu (propozycji zestawienia zbiorczego), należy użyć opcji „Generuj e-Zestawienie”. Po zakończonej generacji e-Zestawienie powinno zostać podpisane z użyciem podpisu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego (zakładka „Podpisywanie”) i przekazane do OW NFZ elektronicznie (zakładka „Przekaż”).

E-Zestawienie może zostać podpisane elektronicznie jedno- lub kilkukrotnie (właściciel, kierownik lub kierownik + właściciel – w przypadku, gdy właściciel i kierownik jest tą samą osobą).

Elektroniczna forma rozliczenia pozwoli na dochowanie terminu płatności oraz wyeliminuje konieczność odwiedzenia Oddziału lub urzędu pocztowego, co jest szczególnie ważne w obecnym czasie.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami