logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla lekarzy realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: poz

10-04-2018

Komunikat dla lekarzy realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: poz dotyczący testów przesiewowych na etapie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego”.

 

 

Świętokrzyski OW NFZ w Kielcach przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2013 poz.1248), testy przesiewowe dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (tzw. klasa „0”) powinny być udzielane w oddziale przedszkolnym w wieku 5/6 lat zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 1 Część III. „Warunki realizacji porad patronażowych oraz badań bilansowych, w tym badań przesiewowych” w/w rozporządzenia. W przypadku niewykonania badań w terminie, testy przesiewowe wykonuje się w klasie I szkoły podstawowej .

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego
Wszystkie aktualności