logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

14-07-2017

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe)

 

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 12.07.2017 r. roku zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) obejmujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dn. 01.10.2017 r. w zakresach:

NAZWA PROGRAMU

OBSZAR

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC (J84.1), w tym: LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC (J84.1)

województwo świętokrzyskie

LECZENIE EWEROLIMUSEM CHORYCH NA STWARDNIENIE GUZOWATE Z NIEKWALIFIKUJĄCYMI SIĘ DO LECZENIA OPERACYJNEGO GUZAMI PODWYŚCIÓŁKOWYMI OLBRZYMIOKOMÓRKOWYMI (SEGA) (ICD-10 Q85.1), w tym: LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIA EWEROLIMUSEM CHORYCH NA STWARDNIENIE GUZOWATE Z NIEKWALIFIKUJĄCYMI SIĘ DO LECZENIA OPERACYJNEGO GUZAMI PODWYŚCIÓŁKOWYMI OLBRZYMIOKOMÓRKOWYMI (SEGA) (ICD-10 Q85.1)

województwo świętokrzyskie

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH , w tym:
LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH

grupa powiatów - skarżyski, starachowicki

grupa powiatów -ostrowiecki, opatowski

grupa powiatów -sandomierski, staszowski

grupa powiatów - buski, kazimierski

grupa powiatów - jędrzejowski, pińczowski

grupa powiatów - kielecki, Kielce

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH, w tym: LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH

grupa powiatów - skarżyski, starachowicki, ostrowiecki

grupa powiatów - opatowski, sandomierski, staszowski

grupa powiatów - buski, kazimierski

grupa powiatów - jędrzejowski, pińczowski

grupa powiatów - kielecki, Kielce

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY, w tym: LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY

województwo świętokrzyskie

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD), w tym: LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)

grupa powiatów -
buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, opatowski, pińczowski, sandomierski, staszowski, Kielce

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A (ICD-10 I61, I63, I69), w tym: LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A (ICD-10 I61, I63, I69)

grupa powiatów - włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kielecki, Kielce

 

Ceny oczekiwane za punkt we wszystkich postępowaniach wynoszą:

  • 52,00 zł - PROGRAM LEKOWY
  • 1,00 zł - LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM

Okres obowiązywania umów: 01.10.2017 r. – 30.06.2021 r.

Ogłoszone postępowania dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach.

! Przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postepowania.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami
Wszystkie aktualności