logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

 • A
 • A+
 • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

14-07-2017

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowania konkursowego
w rodzaju leczenie stomatologiczne

 

Świętokrzyski OW NFZ informuje, że w dniu 14.07.2017 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe, z terminem składania ofert do dnia 28.07.2017 r., w rodzaju leczenie stomatologiczne, obszar: gmina Pawłów, skierowane do oferentów gotowych zawrzeć umowę z Oddziałem Funduszu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 15.08.2017 r. do 30.06.2022 r. (okres finansowania 15.08.2017 r. – 31.12.2017 r.) w ww. zakresie

Cenę oczekiwaną oraz przyjęty przez Św OW NFZ wymiar etatu przeliczeniowego i wymagany wymiar czasu pracy podaje poniższa tabela:

Lp.

Zakres świadczeń

Cena oczekiwana

Wymiar etatu przeliczeniowego – liczba punktów miesięcznie

Wymiar czasu pracy w tygodniu na 1 etat przeliczeniowy

1

świadczenia ogólnostomatologiczne

1,02 zł

14 000

minimum 28 godzin tygodniowo (5 dni w tygodniu - 4 dni po 5,5 godzin i 1 dzień 6 godzin),
w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00

 

Ogłoszenie jest dostępne w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Ponadto, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki przypomina, że:

 • sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy
  o przygotowanie kompletnych ofert, z zachowaniem należytej staranności, poprzez zastosowanie się do informacji zawartej w powołanym wyżej zarządzeniu;
 • na stronie internetowej:
  http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcow/kontraktowanie//aplikacja-do przygotowania-oferty-2017/
  publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowywania oferty; prosimy o śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert  w najnowszej wersji aplikacji.

Dodatkowo, w celu sprawnego przeprowadzenia weryfikacji ofert w postępowaniu konkursowym, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o dołączanie do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”, zgodnie z poniższym wzorem. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej zadeklarowanej osoby w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

 

Wszelkie informacje dostępne pod numerami telefonu: 41 36 46 234, 41 36 46 297, 41 36 46 246, 41 36 46 245

Pliki do pobrania
Źródło: Sekcja ds. Lecznictwa Podstawowego
Wszystkie aktualności