logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

14-07-2017

Komunikat dla Świadczeniodawców , których umowy wygasły
z dniem 30 czerwca 2017 roku

 

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że w przypadku umów, które wygasły z dniem 30 czerwca 2017 roku (rodzaje: STM, PRO, SPO, OPH, ZPO), zgodnie z zapisami ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.(Dz. U. z 2016 poz. 1146):

  • Świadczeniodawcom przysługuje prawo do korygowania raportu statystycznego w terminie 40 dni po upływie okresu rozliczeniowego, tj. do 9 sierpnia 2017 roku (§ 23 ust. 1 OWU),
  • rozliczenie wykonania umów za dany okres rozliczeniowy  (I półrocze 2017 roku) następuje najpóźniej w terminie 45 dni od upływu okresu rozliczeniowego, tj. 14 sierpnia 2017 roku (§ 27 ust. 2 OWU).

Po tych terminach wszystkie umowy zostaną zablokowane i nie będzie możliwe dokonanie rozliczeń.

Źródło: Dział Rozliczania Umów
Wszystkie aktualności