logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

13-02-2018

Nowa wersja słownika refundowanych wyrobów medycznych (ZPO)

 

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w związku z opublikowaniem w dniu 31 stycznia 2018 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie w dniu 9 lutego 2018 r. opublikowana została nowa wersja słownika obejmująca wprowadzone zmiany.

Istotną zmianą wprowadzoną ww. rozporządzeniem jest zwiększenie limitu ilościowego środków absorpcyjnych w grupie P w lp. 100 i lp. 101 z 60 sztuk do 90 sztuk na miesiąc.

Wobec powyższego, wnioski o aneks do umowy w zakresie asortymentu ZPO mają obowiązek przesłać świadczeniodawcy, którzy posiadają w załączniku nr 1 do umowy Harmonogram – Zasoby produkty handlowe w kodzie P.100 oraz P.101, w związku ze zwiększonym limitem ilościowym środków absorpcyjnych. Przypominamy o obowiązku dodania produktu w cenie limitu.

W słowniku wprowadzono również nowe kody wyrobów medycznych:

  • P.134 – Zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej do 5 sztuk, limit finansowania 45 zł z 30% udziałem własnym pacjenta (raz na miesiąc).
  • P.135 – Sensor/Elektroda do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM – RT) do 4 sztuk, limit finansowania 600 zł z 30% udziałem własnym pacjenta (raz na miesiąc).
  • P.136 – Transmiter/Nadajnik do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM – RT), limit finansowania 1 000 zł za 1 sztukę z 30% udziałem własnym pacjenta (raz na 8 miesięcy).
  • W kodzie P.099 rozszerzono kryterium przyznawania wyrobów stomijnych o pacjentów z wyłonioną przetoką ślinową, limit finansowania 400 zł do 90 sztuk (raz na miesiąc), kod CZS: P.099.PS.

W związku z wprowadzeniem ww. pozycji refundowanych wyrobów medycznych konieczne jest aneksowanie umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenia w wyroby medyczne. Dotyczy to wyłącznie świadczeniodawców, którzy zawarli umowę ze Świętokrzyskim OW NFZ w zakresie zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej oraz zamierzają rozszerzyć wykaz asortymentu zgłoszonego do umowy o nowe, w/w refundowane wyroby medyczne.

Źródło: Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
Wszystkie aktualności