logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

12-09-2018

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowań konkursowych

w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

Świętokrzyski OW NFZ informuje, że w dniu 12.09.2018 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe, z terminem składania ofert do dnia 26.09.2018 r., w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach:

-BADANIA ECHOKARDIOGRAFICZNE PŁODU; obszar: ŚWIĘTOKRZYSKIE 26

-BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA; obszar: STASZOWSKI 2612

 

skierowane do oferentów gotowych zawrzeć umowę z Oddziałem Funduszu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 01.11.2018 r. do 30.06.2023 r. (okres finansowania 01.11.2018 r. – 31.12.2018 r.).

Cena oczekiwana:

 1,00 zł.

Ogłoszenie jest dostępne w Publikatorze informacji o postępowaniach.

 

Ponadto, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki przypomina, że:

·        sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy o przygotowanie kompletnych ofert, z zachowaniem należytej staranności, poprzez zastosowanie się do informacji zawartej w powołanym wyżej zarządzeniu;

·        na stronie internetowej:

http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcow/kontraktowanie/kontraktowanie-2018/aplikacja-do-przygotowania-oferty-2018/ publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowywania oferty; prosimy o śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

Dodatkowo, w celu sprawnego przeprowadzenia weryfikacji ofert w postępowaniu konkursowym, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o dołączanie do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”, zgodnie z poniższym wzorem. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej zadeklarowanej osoby w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

 

Wszelkie informacje dostępne pod numerami telefonu: 41 36 46 138, 36 46 145

Pliki do pobrania
Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego
Wszystkie aktualności