logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie POZ

04-12-2018

Świętokrzyski OW NFZ informuje, że w dniu 30-11-2018r. udostępnione zostały raporty zwrotne oraz raporty liczby kapitacji do rozliczenia za m-c listopad 2018r. (jedenasty okres sprawozdawczy – wg stanu na dzień 01 listopada 2018r.), po weryfikacji przeprowadzonej przez Świętokrzyski OW NFZ oraz Centralę NFZ w zakresie: deklaracji zdublowanych pomiędzy oddziałami Funduszu, osób zmarłych, unieważnionych nr PESEL w oparciu o dane z MSW oraz braku uprawnień do świadczeń zdrowotnych, ustalonych na podstawie danych elektronicznych przekazanych do Funduszu.

Jednocześnie Świętokrzyski OW NFZ zwraca się z prośbą do świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie: transport sanitarny w poz o przesłanie w terminie do dnia 27-12-2018r. oświadczeń o objęciu opieką, o których mowa w § 9 ust. 8 pkt Zarządzenia Nr 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z późn. zm. (załącznik Nr 3 do ww. zarządzenia), scedowanych na zakład, w związku z realizacją umowy w zakresie świadczeń transportu sanitarnego w poz, z uwagi na wygaśnięcie z dniem 31-12-2018r. oświadczeń uprzednio złożonych (tj. oświadczeń w których termin obowiązywania ograniczono do 31-12-2018r.). 

Informacje dotyczące sprawy poruszonej w komunikacie uzyskać można pod nr tel. 41-36-46-246, Dział Lecznictwa Otwartego.

Wszystkie aktualności