logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie POZ

02-01-2018

Świętokrzyski OW NFZ informuje, że w dniu 29-12-2017r. udostępnione zostały raporty zwrotne oraz raporty liczby kapitacji do rozliczenia za m-c grudzień 2017r. (dwunasty okres sprawozdawczy – wg stanu na dzień 01 grudnia 2017r.), po weryfikacji przeprowadzonej przez Świętokrzyski OW NFZ oraz Centralę NFZ w zakresie: deklaracji zdublowanych pomiędzy oddziałami Funduszu, osób zmarłych, unieważnionych nr PESEL w oparciu o dane z MSW oraz braku uprawnień do świadczeń zdrowotnych, ustalonych na podstawie danych elektronicznych przekazanych do Funduszu.

Ponadto Świętokrzyski OW NFZ przypomina, że zgodnie z § 7 ust. 2 umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dane dotyczące liczby świadczeniobiorców na liście, będących podopiecznymi DPS albo placówek socjalizacyjnych, interwencyjnych lub resocjalizacyjnych, będą potwierdzane przynajmniej w styczniu i lipcu każdego roku, w terminach do dnia 7. stycznia i dnia 7. lipca, pisemną informacją sporządzoną zgodnie ze wzorem określonym załącznikiem nr 4 do umowy.

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego
Wszystkie aktualności