logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie POZ

31-12-2018

Świętokrzyski OW NFZ informuje, że w dniu 31-12-2018r. udostępnione zostały raporty zwrotne oraz raporty liczby kapitacji do rozliczenia za m-c grudzień 2018r. (dwunasty okres sprawozdawczy – wg stanu na dzień 01 grudnia 2018r.), po weryfikacji przeprowadzonej przez Świętokrzyski OW NFZ oraz Centralę NFZ w zakresie: deklaracji zdublowanych pomiędzy oddziałami Funduszu, osób zmarłych, unieważnionych nr PESEL w oparciu o dane z MSW oraz braku uprawnień do świadczeń zdrowotnych, ustalonych na podstawie danych elektronicznych przekazanych do Funduszu.

Ponadto udostępnione zostały zlecenia generacji do rozliczenia (szablony rachunków) za okres: wrzesień – listopad 2018.

Stosownie do Zarządzenia Nr 120/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zmienionego zarządzeniem Nr 122/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2018 r.:

a)  od dnia 01.09.2018r. ustalono wzrost finansowania świadczeń lekarza poz dla populacji w grupie wiekowej: 40-65 r.ż. wzrost współczynnika korygującego do 1,33.
b)  wzrost rocznej stawki kapitacyjnej w zakresie świadczeń lekarza POZ: od 01.11.2018 r.– do 154,20 złotych

Świętokrzyski OW NFZ przypomina, że zgodnie z § 7 ust. 2 umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dane dotyczące liczby świadczeniobiorców na liście, będących podopiecznymi DPS albo placówek socjalizacyjnych, interwencyjnych lub resocjalizacyjnych, będą potwierdzane przynajmniej w styczniu i lipcu każdego roku, w terminach do dnia 7. stycznia i dnia 7. lipca, pisemną informacją sporządzoną zgodnie ze wzorem określonym załącznikiem nr 4 do umowy.

Informacje dotyczące sprawy poruszonej w komunikacie uzyskać można pod nr tel. 41-36-46-246, Dział Lecznictwa Otwartego.

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego
Wszystkie aktualności