logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

 • A
 • A+
 • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowania konkursowego w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

17-05-2018

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowania konkursowego
w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

Świętokrzyski OW NFZ informuje, że w dniu 17.05.2018 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe, z terminem składania ofert do dnia 1.06.2018 r., w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach:

 • zakresie - Kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad pacjentem  z cukrzycą  
 • zakresach:
  - świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej  dla dzieci wraz z zakresem skojarzonym – świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej  dla dzieci  diagnostyka onkologiczna
  - świadczenia w zakresie kardiochirurgii
  - świadczenia w zakresie AIDS z zakresem skojarzonym - świadczenia w zakresie AIDS – pierwszorazowe
  - świadczenia w zakresie neurochirurgii dla dzieci wraz z zakresem skojarzonym  - świadczenia w zakresie neurochirurgii dla dzieci – diagnostyka onkologiczna
  - świadczenia w zakresie rzadkich wrodzonych wad metabolizmu dla dzieci – z zakresem skojarzonym  - świadczenia w zakresie rzadkich wrodzonych wad metabolizmu dla dzieci -  świadczenia pierwszorazowe

na obszar: województwo świętokrzyskie, skierowane do oferentów gotowych zawrzeć umowę z Oddziałem Funduszu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 01.07.2018 r.
do 30.06.2023 r. (okres finansowania 01.07.2018 r. – 31.12.2018 r.).

Cena oczekiwana:

- Kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad pacjentem
 z cukrzycą
 - 53,74 zł

 -   Pozostałe zakresy  -   1,00 zł.

Ogłoszenie jest dostępne w Publikatorze informacji o postępowaniach.

 

Ponadto, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki przypomina, że:

 • sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy
  o przygotowanie kompletnych ofert, z zachowaniem należytej staranności, poprzez zastosowanie się do informacji zawartej w powołanym wyżej zarządzeniu;
 • na stronie internetowej:

http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcow/kontraktowanie/kontraktowanie-2018/aplikacja-do-przygotowania-oferty-2018/ publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowywania oferty; prosimy o śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert  w najnowszej wersji aplikacji.

Dodatkowo, w celu sprawnego przeprowadzenia weryfikacji ofert w postępowaniu konkursowym, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o dołączanie do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”, zgodnie z poniższym wzorem. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej zadeklarowanej osoby w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

Wszelkie informacje dostępne pod numerami telefonu: 41 36 46  138, 36 46 145

Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności