logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowania konkursowego w rodzaju leczenie stomatologiczne

14-05-2018

Świętokrzyski OW NFZ informuje, że w dniu 14.05.2018 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe, z terminem składania ofert do dnia 28.05.2018 r., w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresie: 07.0000.400.02-ŚWIADCZENIA UDZIELANE W DENTOBUSIE oraz w zakresie skojarzonym: 07.0000.401.02-ŚWIADCZENIA UDZIELANE W DENTOBUSIE- RYCZAŁT na obszar: województwo świętokrzyskie, skierowane do oferentów gotowych zawrzeć umowę z Oddziałem Funduszu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2022 r. (okres finansowania 01.07.2018 r. – 31.12.2018 r.).

Cena ryczałtu miesięcznego: 7 350,00 zł

Cena oczekiwana: 1,03 zł. Wymiar etatu przeliczeniowego: 15 000 punktów miesięcznie. 

Ogłoszenie jest dostępne w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Ponadto, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki przypomina, że:

  • sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy o przygotowanie kompletnych ofert, z zachowaniem należytej staranności, poprzez zastosowanie się do informacji zawartej w powołanym wyżej zarządzeniu;
  • na stronie internetowej:

http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcow/kontraktowanie/kontraktowanie-2018/aplikacja-do-przygotowania-oferty-2018/ publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowywania oferty; prosimy o śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

Dodatkowo, w celu sprawnego przeprowadzenia weryfikacji ofert w postępowaniu konkursowym, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o dołączanie do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”, zgodnie z poniższym wzorem. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej zadeklarowanej osoby w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

Wszelkie informacje dostępne pod numerami telefonu: 41 36 46 234, 41 36 46 248, 41 36 46 246

Pliki do pobrania
Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego
Wszystkie aktualności