logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowania konkursowego w rodzaju leczenie stomatologiczne

01-04-2019

Świętokrzyski OW NFZ informuje, że w dniu 01.04.2019r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe, z terminem składania ofert do dnia 15.04.2019 r., w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne obszar: gmina Sadowie, skierowane do oferentów gotowych zawrzeć umowę z Oddziałem Funduszu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 01.06.2019r. do 30.06.2022 r. (okres finansowania 01.06.2019 r. – 31.12.2019 r.)

Cena oczekiwana wynosi 1,02 zł

Wielkość etatu przeliczeniowego – 14 000 punktów na miesiąc.

Minimalny wymiar czasu pracy dla całego etatu przeliczeniowego - 28 godzin tygodniowo,

tj. 5 dni w tygodniu - 4 dni po 5,5 godzin i 1 dzień 6 godzin, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00

Ogłoszenie jest dostępne w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Ważne! Dodatkowe informacje:  

1.   Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia (treść w załączniku z klauzulą).

Klauzula dla oferentów

2.   Dodatkowo, w celu sprawnego przeprowadzenia weryfikacji ofert w postępowaniu konkursowym, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o dołączanie do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”, zgodnie z poniższym wzorem. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej zadeklarowanej osoby w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

Plik z oswiadczeniem

3.   Na stronie internetowej:  

http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcow/kontraktowanie/kontraktowanie-2019/aplikacja-do-przygotowania-oferty-2019/

publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowywania oferty; prosimy o śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

Sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy o przygotowanie kompletnych ofert, z zachowaniem należytej staranności, poprzez zastosowanie się do informacji zawartej w powołanym wyżej zarządzeniu.

Wszelkie informacje dostępne pod numerami telefonu: 41 36 46 234, -246

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego
Wszystkie aktualności