logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowania konkursowego w rodzaju leczenie stomatologiczne

13-08-2019

Świętokrzyski OW NFZ informuje, że w dniu 13.08.2019r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe, z terminem składania ofert do dnia 28.08.2019 r., w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresie: świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej obszar: grupa powiatów: Kielce, kielecki, skierowane do oferentów gotowych zawrzeć umowę z Oddziałem Funduszu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 01.10.2019r. do 30.06.2022 r. (okres finansowania 01.10.2019 r. – 31.12.2019 r.)

 

Cena oczekiwana wynosi 900 zł za ryczałt 12 – godzinny.

 

Ogłoszenie jest dostępne w Publikatorze informacji o postępowaniach.

 

 

Ważne! Dodatkowe informacje:  

1. Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia (treść w załączniku z klauzulą).

Klauzula dla oferentów

 

2. Dodatkowo, w celu sprawnego przeprowadzenia weryfikacji ofert w postępowaniu konkursowym, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o dołączanie do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”, zgodnie z poniższym wzorem. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej zadeklarowanej osoby w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

Plik z oświadczeniem

 

Na stronie internetowej:  http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcow/kontraktowanie/kontraktowanie-2019/aplikacja-do-przygotowania-oferty-2019/ publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowywania oferty; prosimy o śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

Sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy o przygotowanie kompletnych ofert, z zachowaniem należytej staranności, poprzez zastosowanie się do informacji zawartej w powołanym wyżej zarządzeniu.

Wszelkie informacje dostępne pod numerami telefonu: 41 36 46-234, -248

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego
Wszystkie aktualności