logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat dotyczący przekazania kolejnej informacji o liczbie etatów pielęgniarek i położnych

08-10-2018

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1681) Świadczeniodawca jest zobowiązany do przekazania kolejnej informacji na temat liczby etatów, albo równoważników etatów pielęgniarek i położnych wykonujących u Świadczeniodawcy zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w podziale na formę wykonywania zawodu.

Obowiązek dotyczy wszystkich Świadczeniodawców posiadających umowę z Oddziałem Funduszu, w ramach której realizują świadczenia pielęgniarki i położne.

Obowiązek ten nie dotyczy Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna.

Świadczeniodawca sporządza informację wg stanu na dzień 01 października 2018 r.

Świadczeniodawca przekazuje informację do Oddziału Funduszu za pośrednictwem portalu świadczeniodawcy w terminie do dnia 15 października 2018 roku (na podst. § 2 ust. 2 pkt 1 cytowanego aktu prawnego w zw. z art. 115 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny Dz.U. z 2018 r. poz. 1025).

Dział Obsługi Umów

Źródło: Dział Obsługi Umów
Wszystkie aktualności