logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat dotyczący wszystkich świadczeniodawców

11-09-2018

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w związku z Rozporządzeniami Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniającymi rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2018 poz. 1681 i poz. 1682) proces zbierania i przetwarzania informacji o liczbie etatów pielęgniarek i położnych rozpoczął się na nowo.

Wobec powyższego zgodnie z § 2 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1681) wszyscy świadczeniodawcy są zobowiązani do ponownego przekazania do Dyrektora właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ za pośrednictwem serwisów internetowych informacji, według stanu na dzień 1 sierpnia 2018 roku o liczbie pielęgniarek i położnych, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów w terminie do 17 września 2018 roku (na podst. § 2 ust. 1 cytowanego aktu w zw. z 115 k.c).

Obowiązek przekazania powyższych informacji zgodnie z § 2 ust 1 przedmiotowego rozporządzenia dotyczy również świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna.

Źródło: Dział Obsługi Umów
Wszystkie aktualności