Aktualności

Aktualności

Komunikat dotyczący zabezpieczenia potrzeb opieki zdrowotnej na rok 2022

01.10.2021

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że trwają prace nad planem zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2022.
Informujemy organy jednostek samorządu terytorialnego, organizacje świadczeniodawców i ubezpieczonych o możliwości zgłaszania opinii na temat dostępności do świadczeń gwarantowanych, sytuacji obecnej i prognoz na przyszłość, w celu poprawy zabezpieczenia potrzeb opieki zdrowotnej na terenie województwa świętokrzyskiego.
Ewentualne uwagi można kierować na adres e-mail sekretariat.wsoz@nfz-kielce.pl  lub pocztą na adres ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce, w terminie do końca października 2021 roku.
Uwagi zostaną poddane analizom pod kątem możliwości i terminu ewentualnego uwzględnienia w planach zakupu świadczeń na rok przyszły lub lata następne.

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego