Aktualności

Aktualności

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprawdzeń weryfikacyjnych dla komunikatu elektronicznego LEK

17.10.2019

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia
w sprawie sprawdzeń weryfikacyjnych dla  komunikatu elektronicznego LEK

 

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku z uruchomieniem kolejnego etapu wdrażania sprawdzeń weryfikacyjnych dla komunikatu elektronicznego LEK informujemy że ujawnione w niektórych aptekach wyniki sprawdzeń o numerach:

        61501001 – Brak potwierdzenia w systemie NFZ informacji o przekazanej e-recepcie;

       61501002 – Przekazane miejsce wystawienia recepty niezgodne z miejscem wskazanym na e-recepcie;

        61501003 – Recepta o wskazanym identyfikatorze nie została wystawiona w systemie P1;

        61502001 – Brak potwierdzenia z systemu P1 o wskazanej realizacji e-recepty;

        61502002 – Przekazany rodzaj realizacji e-recepty niezgodny ze sposobem realizacji wykazanym w systemie P1.

którym przypisano status „ostrzeżenie” nie wpływają na uzyskanie refundacji za recepty ujęte w komunikacie o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikające ze zrealizowanych recept wystawionych przez osobę uprawnioną.

Jednocześnie informuję, że, Narodowy Fundusz Zdrowia podjął decyzję o zmianie statusu w/w sprawdzeń na status „do bazy” do czasu wyjaśnienia wątpliwości związanych z poprawnością działania tych sprawdzeń.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami