logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań

17-01-2018

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 16.01.2018 r. roku zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) obejmujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dn. 19.02.2018 r. w zakresach:

1) LECZENIE RYTUKSYMABEM CIĘŻKIEJ PĘCHERZYCY OPORNEJ NA IMMUNOSUPRESJĘ (ICD-10  L 10) - grupa powiatów – konecki, skarżyski, starachowicki, włoszczowski

2) LECZENIE RYTUKSYMABEM CIĘŻKIEJ PĘCHERZYCY OPORNEJ NA IMMUNOSUPRESJĘ (ICD-10  L 10) - grupa powiatów – m. Kielce, kielecki, ostrowiecki, opatowski, sandomierski, staszowski, buski, kazimierski, pińczowski, jędrzejowski

3) IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ (ICD 10: C91.1) - województwo świętokrzyskie

4) PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH (ICD-10 C83, C85) - województwo świętokrzyskie

 

Ceny oczekiwane za punkt we wszystkich postępowaniach wynoszą:

§ 1,00 zł - PROGRAM LEKOWY

§ 1,00 zł - LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM

 

Okres obowiązywania umów: 19.02.2018 r. – 30.06.2021 r.

Ogłoszone postępowania dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach!

Przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami
Wszystkie aktualności