logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań konkursowych w rodzaju leczenie stomatologiczne

10-09-2018

Świętokrzyski OW NFZ informuje, że w dniu 10.09.2018 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresie świadczeń ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia na obszarze kontraktowania:

·        grupa gmin: Zagnańsk, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Strawczyn, Piekoszów, Chęciny, Sitkówka-Nowiny, Łopuszno,
·        powiat: jędrzejowski.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowań Oddział planuje zawrzeć umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 01.11.2018 r. do 30.06.2022 r. (okres finansowania 01.11.2018 r. – 31.12.2018 r.). 

Ceny oczekiwana za punkt wynosi: 1,03 zł

Wymiar etatu przeliczeniowego: 15 000 punktów miesięcznie co nakłada obowiązek pracy 30 godzin./tygodniowo.

Ogłoszenia dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Ponadto, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki przypomina, że:

  • sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy o przygotowanie kompletnych ofert, z zachowaniem należytej staranności, poprzez zastosowanie się do informacji zawartej w powołanym wyżej zarządzeniu;
  • na stronie internetowej:http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcow/kontraktowanie//aplikacja-do-przygotowania-oferty-2018/ publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowywania oferty; prosimy o śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

Dodatkowo, w celu sprawnego przeprowadzenia weryfikacji ofert w postępowaniach konkursowych w rodzaju STM na 2018 rok, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o dołączanie do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”, zgodnie z poniższym wzorem. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej zadeklarowanej osoby w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

Wszelkie informacje dostępne pod numerami telefonu: 41 36 46 297, -248, -234, -246

Pliki do pobrania
Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego
Wszystkie aktualności