Aktualności

Aktualności

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań konkursowych w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

18.02.2021

Świętokrzyski OW NFZ informuje, że w dniu 18.02.2021r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe, z terminem składania ofert do dnia 4.03.2021r., w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna w następujących zakresach świadczeń:

 

  • ŚWIADCZENIA W ODDZIALE MEDYCYNY PALIATYWNEJ/HOSPICJUM STACJONARNYM na obszar m. Kielce i pow. kieleckiego
  • PERINATALNA OPIEKA PALIATYWNA na obszar woj. świętokrzyskiego

 

skierowane do oferentów gotowych zawrzeć umowę z Oddziałem Funduszu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2022 r.

z pierwszym okresem finansowania od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r. Cena oczekiwana:  56,19 zł

 

Ogłoszenia są dostępne w Publikatorze informacji o postępowaniach

 

Ważne! Dodatkowe informacje:  

 

1. Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia (wzór w załączniku – Klauzula).

 

Ponadto, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki przypomina, że:

 

  • sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy o przygotowanie kompletnych ofert, z zachowaniem należytej staranności, poprzez zastosowanie się do informacji zawartej w powołanym wyżej zarządzeniu;
  • na stronie internetowej:

http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcy/kontraktowanie/kontraktowanie-2021/aplikacja-do-przygotowania-oferty/

publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowywania oferty; prosimy o śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

 

Dodatkowo, w celu sprawnego przeprowadzenia weryfikacji ofert w postępowaniu konkursowym, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o dołączanie do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie (wzór w załączniku – Oświadczenie personelu)

Dokument ten winien być wypełniony dla każdej zadeklarowanej osoby w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

 

Wszelkie informacje dostępne pod numerami telefonu: 36 46 134/124/245

Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego