logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań konkursowych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

13-07-2018

KOMUNIKAT W SPRAWIE OGŁOSZENIA POSTĘPOWAŃ KONKURSOWYCH
W RODZAJU OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

 

 

Świętokrzyski OW NFZ informuje, że w dniu 13.07.2018 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, skierowane do oferentów gotowych zawrzeć umowę z Oddziałem Funduszu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 01.11.2018 r. do 31.10.2023 r. (I okres finansowania - 01.11.2018 r. – 31.12.2018 r.). 

Ceny oczekiwane w poszczególnych zakresach:

leczenie nerwic 8,50 z
leczenie środowiskowe (domowe) 8,80 zł
leczenie uzależnień 8,50 zł
program leczenia substytucyjnego 8,50 zł
świadczenia dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych udzielane w hostelu 8,30 zł
świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju 8,80 zł
świadczenia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w hostelu 11,64 zł
świadczenia dla uzależnionych od alkoholu udzielane w hostelu 8,30 zł
świadczenia dzienne leczenia uzależnień 9,00 zł
świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych 9,00 zł
świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dorosłych 8,90 zł
świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych 8,50 zł
świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży 8,80 zł
świadczenia psychologiczne 8,50 zł
świadczenia rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych 8,90 zł
świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia 8,50 zł
świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol 8,50 zł
świadczenia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży 8,80 zł
świadczenia w izbie przyjęć szpitala (ryczałt dobowy) 2 500,00 zł*

*cena oczekiwana przy zapewnieniu przez Oferenta wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej w miejscu udzielania świadczeń przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej.   

Ogłoszenia dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach

Ponadto, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki przypomina, że:

  • sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy o przygotowanie kompletnych ofert, z zachowaniem należytej staranności, poprzez zastosowanie się do wytycznych zawartych w powołanym wyżej zarządzeniu;
  • na stronie internetowej:

http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcow/kontraktowanie/kontraktowanie-2018/aplikacja-do-przygotowania-oferty-2018/

publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowywania oferty; prosimy o śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

Dodatkowo, w celu sprawnego przeprowadzenia weryfikacji ofert w postępowaniach konkursowych

w rodzajach PSY na 2018 rok, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o:

  •  dołączanie do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”, zgodnie z poniższym wzorem. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej zadeklarowanej osoby w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.
  • zapoznanie się z załączonymi do niniejszego komunikatu informacjami, dotyczącymi przygotowywania ofert.

Wszelkie informacje dostępne pod numerami telefonu: 41 36 46 245, 41 36 46 240, 41 36 467, 41 36 46 213, 41 36 46 118, 41 36 46 124

Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego
Wszystkie aktualności