logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań konkursowych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

11-09-2018

Świętokrzyski OW NFZ informuje, że w dniu 11.09.2018 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, skierowane do oferentów gotowych zawrzeć umowę z Oddziałem Funduszu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres

od 01.11.2018 r. do 31.10.2023 r. (I okres finansowania - 01.11.2018 r. – 31.12.2018 r.) w zakresach:

- świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży

cena oczekiwana – 8,80 zł

- świadczenia rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych

cena oczekiwana – 8,90 zł

 

Ogłoszenia dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki informuje, że wytyczne z zakresu sposobu przygotowania i składania ofert są dostępne na stronie internetowej:

http://www.nfz-kielce.pl/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-ogloszenia-postepowan-konkursowych-w-rodzaju-opieka-psychiatryczna-i-leczenie-uzaleznien,2898.html

Wszelkie informacje dostępne pod numerami telefonu: 41 36 46 245, 41 36 46 240, 41 36 467,

41 36 46 213, 41 36 46 118, 41 36 46 124

Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego
Wszystkie aktualności