logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (SOK)

02-03-2018

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań w trybie konkursu ofert
w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (SOK)

 

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 02 marca 2018 r. roku zostały ogłoszone postępowania konkursowe celem zawarcia umów od 1 lipca 2018 r.

Ogłoszenia dostępne są na stronie http://www.nfz-kielce.pl/ w Publikatorze informacji o postępowaniach

Cena oczekiwana – 1,00 zł

z wyjątkiem zakresu badania zgodności tkankowej – 520,00 zł

Ponadto, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że:

  • sposób przygotowania i składania ofert został określony w zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wraz ze zmianami określonymi w zarządzeniu Nr 19/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 marca 2017 r.; prosimy o przygotowanie kompletnych ofert, z zachowaniem należytej staranności, poprzez zastosowanie się do informacji zawartej w powołanym wyżej zarządzeniu;
  • na stronie internetowej:
  • http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcow/kontraktowanie/kontraktowanie-2018/aplikacja-do-przygotowania-oferty-2018/ publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowywania oferty; prosimy o śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

Dodatkowo, w celu sprawnego przeprowadzenia weryfikacji ofert w postępowaniach konkursowych w rodzaju SOK, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o dołączanie

do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”, zgodnie z poniższym wzorem. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej zadeklarowanej osoby w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

Jednocześnie świadczeniodawców nie posiadających dotychczas umów z Oddziałem w danym zakresie świadczeń SOK, prosimy o dołączanie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wykazane dla poszczególnych osób personelu w formularzu ofertowym (tylko wymagane „rozporządzeniem koszykowym”

oraz zadeklarowane jako dodatkowo oceniane w formularzu ofertowym w części VIII Ankieta). Powyższe dotyczy także dotychczasowych świadczeniodawców wskazujących do ofert osoby niewykazywane do realizacji umowy SOK w roku 2018.

 

Informacje w ww. sprawie dostępne pod numerami telefonu: 41 36 46 240, 247, 245

Pliki do pobrania
Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego
Wszystkie aktualności