logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

02-01-2019

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 02-01-2019 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe celem zawarcia umowy od 1 lutego 2019 r.

Cena oczekiwana za punkt wynosi:

NAZWA ZAKRESU ŚWIADCZEŃ

CENA OCZEKIWANA

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII

1 zł.

 

Ogłoszenia dostępne są na stronie http://www.nfz-kielce.pl/ w Publikatorze informacji o postępowaniach

 

Ponadto, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki przypomina, że:

·          sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy o przygotowanie kompletnych ofert, z zachowaniem należytej staranności, poprzez zastosowanie się do informacji zawartej w powołanym wyżej zarządzeniu;

·          na stronie internetowej:

http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcow/kontraktowanie/kontraktowanie-2018/aplikacja-do-przygotowania-oferty-2018/ publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowywania oferty; prosimy o śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

Dodatkowo, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o dołączanie do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”, zgodnie z poniższym wzorem. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej zadeklarowanej osoby w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

 

Wszelkie informacje dostępne pod numerami telefonu: 41 36 46 116, -230

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego
Wszystkie aktualności