logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

31-05-2019

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowania konkursowego

w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

Świętokrzyski OW NFZ informuje, że w dniu 31.05.2019 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe, z terminem składania ofert do dnia 14.06.2019 r., w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach:

·        świadczenia w zakresie neurologii                      - obszar: powiat włoszczowski,

·        świadczenia w zakresie reumatologii dziecięcej  - obszar: województwo świętokrzyskie

skierowane do oferentów gotowych zawrzeć umowę z Oddziałem Funduszu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r. (okres finansowania 01.08.2019 r. – 31.12.2019 r.).

Cena oczekiwana:

  1,00 zł.

Ogłoszenie jest dostępne w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Ważne! Dodatkowe informacje:

1. Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia (treść w załączniku z klauzulą).

Klauzula dla oferentów

Ponadto, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki przypomina, że:

·        sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

(z późn. zm.); prosimy o przygotowanie kompletnych ofert, z zachowaniem należytej staranności, poprzez zastosowanie się do informacji zawartej w powołanym wyżej zarządzeniu;

·        na stronie internetowej:

http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcow/kontraktowanie/kontraktowanie-2019/aplikacja-do-przygotowania-oferty-2019/

 publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowywania oferty; prosimy o śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

Dodatkowo, w celu sprawnego przeprowadzenia weryfikacji ofert w postępowaniu konkursowym, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o dołączanie do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”, zgodnie z poniższym wzorem. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej zadeklarowanej osoby w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

Plik z oświadczeniem.

Wszelkie informacje dostępne pod numerami telefonu: 36 46 230

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego
Wszystkie aktualności