logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

KOMUNIKAT w sprawie personelu wchodzącego w skład zespołu WZT wymaganego do realizacji leczenia na podstawie karty DiLO

16-05-2018

W związku z koniecznością podejmowania działań związanych z procesem aneksowania umów na II półrocze 2018 roku, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się z prośbą o przekazanie wykazu personelu potwierdzającego wyodrębnienie wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego (WZT) od dnia 1 lipca 2018 roku, wymaganego do realizacji leczenia na podstawie karty DiLO (pakietu onkologicznego) wg obowiązującego przed wprowadzeniem PSZ a nadal funkcjonującym w umowach tzw. poza sieciowych „Harmonogramu zasoby – leczenie na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego”.

Prosimy o podpisanie ww. dokumentu przez osobę upoważnioną do reprezentowania placówki (podpis, pieczęć, data) i odesłanie go w formie skanu oraz wersji edytowalnej na adres: , do dnia 06.06..2018 r., a następnie przesłanie dwóch egzemplarzy podpisanego oryginału pocztą do siedziby ŚwOW NFZ w Kielcach.  

Załącznik – wzór obowiązującego harmonogramu zasoby – leczenie na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Jednocześnie Oddział informuje, że jakiekolwiek zmiany w ww. wykazie dokonywane w trakcie okresu rozliczeniowego prosimy zgłaszać z zachowaniem formy pisemnej poprzez przekazanie pełnego (nowego/zmienionego) wykazu personelu wraz z pismem przewodnim).

Informacje w powyższej sprawie dostępne są pod numerem telefonu: 41 36 46 118

Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego
Wszystkie aktualności