logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie zakończenia okresu rozliczeniowego dla umów ZPO za rok 2018.

07-01-2019

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że z dniem 31 grudnia 2018 roku zakończył się okres rozliczeniowy dotyczący realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne za 2018 rok.

Zgodnie z zapisami § 23 ust. 1 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1146, z póżn. zm.), świadczeniodawcy przysługuje prawo do korygowania raportu statystycznego w terminie 40 dni po upływie okresu rozliczeniowego, tj. do dnia 9 lutego 2019 roku.

 

Po tym terminie wszystkie umowy zostaną zablokowane i nie będzie możliwe dokonanie rozliczeń.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami
Wszystkie aktualności