Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

09.06.2015
Komunikat przypominający dla świadczeniodawców o zbliżającym się terminie sprawozdania z zakresu list osób oczekujących

Komunikat dla świadczeniodawców i pacjentów

03.06.2015
Komunikat dotyczący czasu pracy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w dniu 5 czerwca (piątek)

Komunikat dla świadczeniodawców i pacjentów

03.06.2015
Komunikat dotyczący pracy Punktu Obsługi Ubezpieczonych w Ostrowcu Świętokrzyskim od dnia 08.06.2015r.

Komunikat dla pacjentów

03.06.2015
Informacja dla pacjentów dotycząca zaprzestania działalności przez NZOZ „Opiekun” w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie świadczeń zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

Komunikat dla świadczeniodawców

02.06.2015
Zaproszenie na szkolenie dotyczące zasad udzielania świadczeń w ramach Dyrektywy transgranicznej

Komunikat dla świadczeniodawców

02.06.2015
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2015.02.2.1

Komunikat dla świadczeniodawców

01.06.2015
Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania przeprowadzonego w trybie rokowań w rodzaju leczenie szpitalne – chemioterapia

Komunikat dla świadczeniodawców

01.06.2015
Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe)

Komunikat dla pacjentów

29.05.2015
Komunikat dla świadczeniobiorców

Komunikat dla świadczeniodawców

29.05.2015
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna