Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców – przekazywanie informacji o liczbie pielęgniarek i położnych.

30.08.2019
Przekazywanie do ŚwOW NFZ w Kielcach, danych dotyczących liczby etatów pielęgniarek i położnych przez Świadczeniodawców.

Ogłoszenie w sprawie Punktu Obsługi w Sandomierzu

27.08.2019
Ogłoszenie w sprawie Punktu Obsługi w Sandomierzu

Harmonogram postojów dentobusu – wrzesień 2019r.

23.08.2019
Harmonogram postojów dentobusu

Aktualizacja NFZ-KO

20.08.2019
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2019.4.1.2.

Sprawozdawczość w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w SOR

20.08.2019
Sprawozdawczość w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w SOR

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowania konkursowego w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

19.08.2019
Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowania konkursowego w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Komunikat dla świadczeniodawców i świadczeniobiorców.

16.08.2019
Komunikat dla świadczeniodawców i świadczeniobiorców w sprawie zatwierdzenia wniosków o zawarcie umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

Aktualizacja NFZ-KO

16.08.2019
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2019.4.1.1.

Postępowanie konkursowe w rodzaju SZP.

14.08.2019
Postępowanie konkursowe w rodzaju SZP w zakresie świadczeń ginekologia- zespół chirurgii jednego dnia.

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowań konkursowych w rodzaju leczenie stomatologiczne

13.08.2019
Konkursy w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne