logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Postępowania konkursowego w rodzaju AOS

10-05-2019

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowania konkursowego
w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

Świętokrzyski OW NFZ informuje, że w dniu 10.05.2019 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe, z terminem składania ofert do dnia 24.05.2019 r., w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach:

NAZWA ZAKRESU ŚWIADCZEŃ - OBSZAR

1.      ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII - KAZIMIERSKI

2.      ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII - KAZIMIERSKI

3.      ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII- KAZIMIERSKI

4.      ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ - OSTROWIECKI

5.      ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC- OSTROWIECKI

6.      ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII - OSTROWIECKI

7.      ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI - OSTROWIECKI

8.      ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - OSTROWIECKI

9.      ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII - OSTROWIECKI

10.  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII - OSTROWIECKI

11.  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ - SKARŻYSKI

12.  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - SKARŻYSKI

13.  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOCHIRURGII- ŚWIĘTOKRZYSKIE

14.  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PEDIATRII- ŚWIĘTOKRZYSKIE

 

 

skierowane do oferentów gotowych zawrzeć umowę z Oddziałem Funduszu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. (okres finansowania 01.07.2019 r. – 31.12.2019 r.).

Cena oczekiwana:

  1,00 zł.

Ogłoszenie jest dostępne w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Ważne! Dodatkowe informacje:  

1. Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia (treść w załączniku z klauzulą).

Klauzula dla oferentów

Ponadto, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki przypomina, że:

·        sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy o przygotowanie kompletnych ofert, z zachowaniem należytej staranności, poprzez zastosowanie się do informacji zawartej w powołanym wyżej zarządzeniu;

·        na stronie internetowej:

http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcow/kontraktowanie/kontraktowanie-2019/aplikacja-do-przygotowania-oferty-2019/

 publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowywania oferty; prosimy o śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

Dodatkowo, w celu sprawnego przeprowadzenia weryfikacji ofert w postępowaniu konkursowym, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o dołączanie do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”, zgodnie z poniższym wzorem. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej zadeklarowanej osoby w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

Plik z oświadczeniem.

Wszelkie informacje dostępne pod numerami telefonu: 36 46 116

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego
Wszystkie aktualności