logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Postępowanie konkursowe w rodzaju SZP.

14-08-2019

Świętokrzyski OW NFZ informuje, że w dniu 14.08.2019 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe, z terminem składania ofert do dnia 28.08.2019 r., w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie ginekologia- zespół chirurgii jednego dnia na obszar - powiat włoszczowski, skierowane do oferentów gotowych zawrzeć umowę z Oddziałem Funduszu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 01.10.2019 r. do 30.06.2021 r. (pierwszy okres finansowania 01.10.2019 r. – 31.12.2019 r.).

Cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej:  1,00 zł.

Oddział zobowiązuje wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia (treść w załączniku).

Ponadto, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki przypomina, że:

 

  • sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn.zm.); prosimy o przygotowanie kompletnych ofert, z zachowaniem należytej staranności, poprzez zastosowanie się do informacji zawartej w powołanym wyżej zarządzeniu.

Na stronie internetowej: http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcow/kontraktowanie/kontraktowanie-2019/aplikacja-do-przygotowania-oferty-2019/  publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowywania oferty, prosimy o śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji programu.

Dodatkowo, w celu sprawnego przeprowadzenia weryfikacji ofert w postępowaniu konkursowym, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o dołączanie do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”, zgodnie z poniższym wzorem. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej zadeklarowanej osoby w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego
Wszystkie aktualności