Aktualności

Aktualności

Zaproszenie do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego

06.02.2020

 

ŚWIĘTOKRZYSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

zaprasza do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, na obszarze województwa ŚWIĘTOKRZYSKIEGO.

 

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w Zarządzeniu nr 166/2019/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne- świadczenia wysokospecjalistyczne z zm.

Wniosek powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia Prezesa Funduszu z dnia 29 listopada 2019 r w sprawie szczegółowych warunków umów w ww. rodzaju świadczeń.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o objęcie umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwanej dalej „umową PSZ”, świadczeń kompleksowych dostępne są w siedzibie ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OW NFZ, adres: KIELCE ul. JANA PAWŁA II 9, od dnia 06.02.2020 do dnia w godzinach 8.00-16.00 lub na stronie: www.nfz-kielce.pl

Wnioskujący ubiegający się o objęcie świadczeń kompleksowych umową PSZ na 2020 rok proszeni są o złożenie wniosków do dnia 17-02-2020.

Wzór wniosku o objęcie świadczeń opieki kompleksowej umową PSZ

Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego