Archiwum zamówień publicznych

Archiwum zamówień publicznych

Postępowanie nr 13/ZP/2008

21.11.2008
Wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Postępowanie nr 13/ZP/2008

19.11.2008
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę bonów towarowych na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach.

Postępowanie 10/ZP/2008

14.11.2008
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu i modyfikację środowiska bazodanowego iSeries na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach.

Postępowanie nr 8/ZP/2008

23.10.2008
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu na dostawę 1 samochodu osobowego 5 miejscowego i 1 samochodu osobowego 9 miejscowego.

Postępowanie nr 7/ZP/2008

03.10.2008
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu nadostawę serwera.

Postępowanie nr 9/ZP/2008

23.09.2008
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu na dostawę wraz z montażem biblioteki taśmowej i aktywację pamięci operacyjnej w ramach rozbudowy serwera iS 570.

Postępowanie nr 7/ZP/2008

18.09.2008
Rozstrzygnięcie protestu.

Postępowanie nr 7/ZP/2008

18.09.2008
Rozstrzygnięcie protestu.

Postępowanie nr 7/ZP/2008

16.09.2008
Przedłużenie terminu składania ofert.

Postępowanie nr 7/ZP/2008

16.09.2008
Wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.