Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców i świadczeniobiorców.

16.08.2019

Informacja 

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż pozytywnie zatwierdzone zostały wnioski o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na okres od 01.09.2019 r. do 30.06.2022 r. wnioskodawców: 

  1. PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE "APEXIM" S.A. KINGA C. GILLETTE 11 94-406 ŁÓDŹ (wniosek z zakresu: zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej)
  2. MONFARM SP. Z O.O. MARSZAŁKOWSKA 80 00-517 WARSZAWA (wniosek z zakresu: zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej)
Źródło: Wydział Gospodarki Lekami