Aktualności

Aktualności

Informacja o czynnych poradniach stomatologicznych (STM)

26.03.2020

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ w załączeniu udostępnia wykaz placówek realizujących obecnie świadczenia gwarantowane w rodzaju STM

Wykaz czynnych placówek stomatologicznych.

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego