Aktualności

Aktualności

Informacja o poradniach AOS i POZ, które zawiesiły działalność

26.03.2020

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ zamieszcza wykaz podmiotów realizujących umowę w rodzaju POZ i AOS, które zgłosiły zawieszenie działalności.

 

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego