Aktualności

Aktualności

Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców

10.09.2019

Ponad 13 milionów złotych dla świętokrzyskich szpitali

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał do akceptacji Ministra Zdrowia i Ministra Finansów projekt zmiany w planie finansowym dotyczący podziału środków z dotacji przekazanej w 2018 roku Funduszowi z budżetu państwa. Najistotniejszym elementem planowanych zmian będzie przekazanie dodatkowej puli środków przede wszystkim na funkcjonowanie szpitali powiatowych. To już trzecia w tym roku transza pieniędzy przeznaczona na wzrost wyceny świadczeń – łączny wzrost ryczałtu w całym kraju dla podmiotów I i II stopnia zabezpieczenia w ramach sieci szpitali wyniesie 802 mln zł, tj. 9% w skali roku.

Do szpitali z województwa świętokrzyskiego z tej puli trafi 13,3 miliona złotych. Szpitale I poziomu otrzymają 5,7 miliona złotych, a szpitale II poziomu – 7,5 mln zł.

O zmianach tych poinformowała podczas spotkania z dyrektorami oraz z dziennikarzami Małgorzata Kiebzak, dyrektor Świętokrzyskiego OW NFZ. W spotkaniach uczestniczyła wojewoda świętokrzyski, Agata Wojtyszek, wicewojewoda, Bartłomiej Dorywalski , senator Krzysztof Słoń oraz poseł Maria Zuba.

– Każdy szpital PZS (będący w sieci szpitali) I stopnia otrzyma podwyżkę kontraktu o 4 procent, a II stopnia o 3 procent –wyjaśniła Małgorzata Kiebzak. – Oprócz szpitali o znaczeniu regionalnym, dodatkowe środki przeznaczone zostaną także na wzrost wyceny 34 świadczeń wysokospecjalistycznych, które realizowane są przede wszystkim w ośrodkach referencyjnych (szpitalach klinicznych i instytutach badawczych).

-O sposobie podziału dodatkowych środków decyduje każdorazowo dyrektor szpitala.

Przekazane w ciągu roku kwoty mogą być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów podwyżek dla wszystkich grup zawodowych, z którymi zawarte zostały porozumienia płacowe, a także na wzrost kosztów wynikający ze zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne– podkreśliła wojewoda świętokrzyski, Agata Wojtyszek.

Wojewoda zaznaczyła, że w ostatnich latach można zauważyć znaczny wzrost środków finansowych na szpitale, pozytywna jest również informacja o tym, że do 2024 r. na służbę zdrowia ma być przeznaczane 6 proc. PKB.

Źródło: Rzecznik Prasowy