Aktualności

Aktualności

Komunikat dla Świadczeniobiorców dotyczący sytuacji epidemiologicznej.

13.03.2020

W związku z występowaniem przypadków koronawirusa w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Oddziału Funduszu, informujemy, że zostały wprowadzone ograniczenia osobistego kontaktu i wizyt w siedzibie Oddziału Funduszu przy ul. Jana Pawła II 9 w Kielcach oraz w Punktach Obsługi w Ostrowcu Świętokrzyskim,Sandomierzu i Kielcach.

 

Zachęcamy do:

  • pozostawiania dokumentów w skrzynce znajdującej się na zewnątrz budynku głównej siedziby NFZ / punktów obsługi
  • przesyłania dokumentów drogą mailową lub
  • drogą pocztową na adres:

Świętokrzyski OW NFZ w Kielcach

ul. Jana Pawła II 9

25-025 Kielce.

Przypominamy o możliwości kontaktu z Telefoniczą Informacją Pacjenta, która działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zadzwoń pod bezpłatny numer 800 190 590.

 

Informujemy, że osoby, które chcą załatwić sprawy w:

 

I.         Wydziale Współpracy Międzynarodowej:

  • wnioski o wydanie kart EKUZ prosimy przesyłać drogą mailową na adres: ekuz@nfz.gov.pl.
  • dotyczące pozostałych spraw na adres: wf13@nfz.gov.pl .

Kontakt telefoniczny z Wydziałem:

41 36 46 215

41 36 46 222

41 36 46 136

Sprawy dotyczące planowanego leczenia za granicą (formularze E112/S2) mogą być załatwiane w siedzibie Oddziału po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 41 36 46 215.

 

II.       Wydziale Spraw Świadczeniobiorców i Służb Mundurowych mogą przesyłać dokumenty drogą mailową na adres: biuro@nfz-kielce.pl

Kontakt telefoniczny z Wydziałem:

41 36 46 249 – Naczelnik Wydziału,

41 36 46 160 – umowy dobrowolnego ubezpieczenia, zaświadczenia,

41 36 46 146 – weryfikacja statusu ubezpieczenia zdrowotnego,

41 36 46 288 – skargi i wnioski,

41 36 46 241 – wnioski- leczenie uzdrowiskowe.

Sprawy dotyczące złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia dobrowolnego załatwiane będą w siedzibie Oddziału po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numer 41 36 46 160.

 

Skierowania na leczenie uzdrowiskowe mogą być przekazywane  wyłącznie drogą pocztową lub mogą być pozostawiane w skrzynce znajdującej się na zewnątrz budynku głównej siedziby NFZ / punktów obsługi. (41 36 46 241 -wnioski- leczenie uzdrowiskowe).

 

III.     Wydziale Gospodarki Lekami

Zlecenia na wyroby medyczne, które wymagają potwierdzenia przez pracownika Oddziału prosimy przesyłać pocztą lub pozostawiać w skrzynce znajdującej się na zewnątrz budynku głównej siedziby NFZ / punktów obsługi.

Informacja telefoniczna dotycząca zleceń pod numerem telefonu 41 36 46 237.

 

Kontakt telefoniczny z Wydziałem w innych sprawach realizowanych przez Wydział: (dostęp i aktualizacja danych w systemie SNRL, zbiorcze zestawienia recept i raportów statystycznych aptecznych):

41 36 46 176

41 36 46 179

41 36 46 293

41 36 46 312

 

TYLKO sprawy dotyczące PILNEGO zaopatrzenia w wyroby medyczne tj. zaopatrzenie w wyroby comiesięczne (pieluchomajtki, cewniki, worki stomijne) oraz w wyroby niezbędne w przypadkach konieczności zaopatrzenia po urazach np. ortezy, kule mogą być załatwiane w punktach obsługi.

Przypominamy również o możliwości kontaktu z Telefoniczną Informacją Pacjenta, która działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Bezpłatny numer 800 190 590.

 

Wszelką korespondencję do Oddziału należy kierować wyłącznie drogą pocztową lub pozostawić w skrzynkach znajdujących się na zewnątrz budynku głównej siedziby NFZ oraz punktów obsługi.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami