Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

25.01.2017

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmiany od lutego 2017r. słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

 

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem dla świadczeniodawców umieszczonym dnia 18.01.2017r. na stronie Centrali NFZ, pod wskazanym poniżej adresem:

http://nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,6956.html

Źródło: Dział Uprawnień Ewidencji i Obsługi Świadczeniobiorców