Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

15.02.2017

KOMUNIKAT
dotyczący nowego systemu rozliczeń w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych

           

W związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2017 r. nowego systemu rozliczeń w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej stacjonarnej (Zarządzenie Prezesa NFZ nr 130/2016/DSOZ z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką)  ŚW OW NFZ informuje, że w przypadku rozliczenia hospitalizacji tzw. „przejściowej”, tj. rozpoczętej i niezakończonej przed dniem 1 stycznia 2017 r. należy przyjąć poniżej wskazany sposób rozliczenia:

  • do 31 grudnia 2016 r.  rozliczenie następuje dotychczasowymi („starymi”) produktami rozliczeniowymi,
  • od 1 stycznia 2017 r.  rozliczenie następuje produktami z katalogu 1r, z zastrzeżeniem, iż datą początkową produktów rozliczeniowych dla rehabilitacji ogólnoustrojowej, wdrożonych zarządzeniem nr 130/2016/DSOZ, sprawozdawanych do rozliczenia powinien być – 31.12.2016 r.

Informacje dotyczące ww. sprawy uzyskać można pod nr telefonu 041 36-46-230
Sekcja ds. Lecznictwa Otwartego

Źródło: Sekcja ds. Lecznictwa Otwartego