Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

14.06.2017

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie wstrzymań / wycofań / zakazu wprowadzania do obrotu produktów leczniczych

 

   Świętokrzyski OW NFZ informuje, o postanowieniu Głównego Inspektora Farmaceutycznego, który

uchyla  decyzję nr 3/WC/2017 z dnia 29 marca 2017 r. wstrzymującą w obrocie na terenie całego kraju produkt leczniczy:

 

 Rovamycine (Spiramycinum) 3 mln j.m., tabletki powlekane, 10 tabletek

 nr serii: N327, data ważności: 10.2019

 podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis France

 

 jednocześnie

 

Główny Inspektor Farmaceutyczny

p o s t a n a w i a,

sprostować oczywistą omyłkę w sentencji decyzji nr 3/D/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. znak:
GIF-N-ZJP-4340/3-2/JS/17, uchylającą decyzję nr 3/WC/2017 z dnia 29 marca 2017 r. wstrzymującą w obrocie na terenie całego kraju produkt leczniczy:

 

Rovamycine (Spiramycinum) 3 mln j.m., tabletki powlekane, 10 tabletek

 nr serii: N327, data ważności: 10.2019

podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis France

 

zastępując błędny numer decyzji 3/WC/2017 prawidłowym 3/WS/2017.