Aktualności

Aktualności

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowaniia konkursowego – Ratownictwo Medyczne

26.02.2019

Komunikat o ogłoszeniu postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2019 i latach następnych w rodzaju Ratownictwo Medyczne

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 lutego 2019 roku Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2019 i latach następnych w rodzaju: Ratownictwo Medyczne

  • Nr 13-19-000027/RTM/16/1/26/01/01 w zakresach: świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego, świadczenia udzielane czasowo przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego, świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego na obszarze – REJON OPERACYJNY RO 26/01

Oferty należy składać w siedzibie Świętokrzyskiego OW NFZ w Kielcach: 25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 9 w terminie do dnia 11 marca 2019 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 marca 2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Świętokrzyskiego OW NFZ w Kielcach , ul. Jana Pawła II 9.

Termin ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania: 21 marca 2019 r.

Plan Działania Systemu PRM dla województwa świętokrzyskiego w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2019 r. dostępny jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

 

Link do strony internetowej:

http://czkw.kielce.uw.gov.pl/czk/ratownictwo-medyczne/planprm/13809,Wojewodzki-Plan-Dzialania-Systemu-Panstwowe-Ratownictwo-Medyczne-dla-Wojewodztwa.html

Ogłoszenie opublikowane zostało na stronie internetowej Świętokrzyskiego OW NFZ w Publikatorze Informacji o Postępowaniach i na tablicy informacyjnej w siedzibie Oddziału

Źródło: Sekcja do spraw Służb Mundurowych oraz Ratownictwa Medycznego i Zarządzania Kryzysowego