Aktualności

Aktualności

Komunikat w sprawie wymagań odnoszących się do wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego

26.02.2019

Komunikat w sprawie wymagań odnoszących się do wyposażenia zespołów
ratownictwa medycznego
– dla świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej
w rodzaju ratownictwo medyczne

 

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w załączeniu do komunikatu scan pisma z dnia 24 lutego 2019 roku ROR.450.5.22.2019.MS ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia w sprawie wymagań odnoszących się do wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego, w części dotyczącej kapnometru z ciągłym wyświetlaniem wartości liczbowej EtCO2,

Wyposażenie zespołów ratownictwo medycznego zostało określone w zarządzeniu Nr 14/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne ( ze zm.).

Pliki do pobrania
Źródło: Sekcja do spraw Służb Mundurowych oraz Ratownictwa Medycznego i Zarządzania Kryzysowego