Aktualności

Aktualności

Informacja w sprawie weryfikacji kontrolnej świadczeń zdrowotnych za I półrocze 2019 rok

29.07.2019

Zgodnie z zasadami uruchamiania Centralnych Reguł Weryfikacji Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach uprzejmie informuje, że przeprowadzony został proces weryfikacji kontrolnej świadczeń zdrowotnych za I półrocze 2019 rok.

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o pobranie raportów zwrotnych i dokonanie ewentualnych korekt.

Wykaz świadczeń negatywnie zweryfikowanych udostępniony jest w Portalu SZOI w wykazie produktów z problemami dla danej umowy (menu: umowy, opcja: lista umów, operacje: bieżące rozliczenie, zakładka: wykaz produktów z problemami; waga problemu: błąd).

Informacje  dotyczące  przedmiotowej  sprawy  można  uzyskać  pod  numerem  telefonu: 41-36 46 137, 36 46 212, 36 46 144, 36 46 157, 36 46 214

Źródło: Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń