Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawców

Zasady wystawiania e-skierowań rehabilitacyjnych

26.01.2022
Zasady wystawiania e-skierowań rehabilitacyjnych odnoszące się do całego koszyka świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych w rodzaju leczenie stomatologiczne

20.01.2022
Zgłoszenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą zainteresowanych udzielaniem świadczeń

Aneksowanie umów na 2022 rok w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

07.10.2021
Świętokrzyski OW NFZ informuje Świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe o udostępnieniu definicji postępowania aktualizacyjnego na 2022 rok.

Uwaga na próby wyłudzenia danych osobowych pacjentów

30.09.2021
Niepokojące sygnały o próbach wyłudzenia danych pacjentów z placówek medycznych.

Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

17.09.2021
Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

Plik ZPO 2021 – SPO – plik do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

15.09.2021
Plik ZPO 2021 - SPO - plik do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

Podniesienie ryczałtu dla szpitali

09.09.2021
W związku z rosnącymi kosztami funkcjonowania szpitali, w tym wynagrodzeń, informujemy o planowanym podniesieniu wysokości ryczałtu systemu zabezpieczenia. Przewiduje się podniesienie ceny jednostki sprawozdawczej do…

Komunikat AOTMiT

23.08.2021
Wniosek o udostępnienie danych niezbędnych do analizy i wyceny z zakresu leczenia stomatologicznego

Komunikat AOTMiT

10.08.2021
Dane niezbędne do ustalenia taryf świadczeń z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych dotyczących operacji wad serca i aorty piersiowej.

Postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

04.08.2021
Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień