Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawców

Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

17.09.2021
Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

Plik ZPO 2021 – SPO – plik do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

15.09.2021
Plik ZPO 2021 - SPO - plik do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

Podniesienie ryczałtu dla szpitali

09.09.2021
W związku z rosnącymi kosztami funkcjonowania szpitali, w tym wynagrodzeń, informujemy o planowanym podniesieniu wysokości ryczałtu systemu zabezpieczenia. Przewiduje się podniesienie ceny jednostki sprawozdawczej do…

Komunikat AOTMiT

23.08.2021
Wniosek o udostępnienie danych niezbędnych do analizy i wyceny z zakresu leczenia stomatologicznego

Komunikat AOTMiT

10.08.2021
Dane niezbędne do ustalenia taryf świadczeń z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych dotyczących operacji wad serca i aorty piersiowej.

Postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

04.08.2021
Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Ogłoszenie postępowań w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

03.08.2021
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ ogłosił postępowania konkursowe na programy lekowe B.118 i B.119.

Komunikat dla Świadczeniodawców

30.07.2021
Komunikat dotyczący rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie aktywowania Internetowego Konta Pacjenta.

Komunikat dla Świadczeniodawców i Świadczeniobiorców

29.07.2021
Pozytywne zatwierdzenie wniosku o zawarcie umowy z zakresu zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Komunikat AOTMiT

27.07.2021
Wniosek o nieodpłatne udostępnienie danych do taryfikacji świadczeń zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.