Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawców

Harmonogram spotkań Świętokrzyskiego OW NFZ z Dyrektorami szpitali w sprawie wynagrodzeń personelu medycznego

10.07.2019
Spotkania z Dyrektorami szpitali i przedstawicielami związków zawodowych w sprawie zmian wynagrodzeń grup zawodowych dotychczas nieobjętych "celowanymi" podwyżkami

Komunikat dla świadczeniodawców – przekazywanie informacji o liczbie pielęgniarek i położnych.

05.07.2019
Przypomnienie o konieczności przekazywania do ŚwOW NFZ w Kielcach, danych dotyczących liczby etatów pielęgniarek i położnych przez Świadczeniodawców.

Komunikat dla świadczeniodawców

03.07.2019
Dane do wyceny świadczeń z zakresu leczenie szpitalne

Komunikat dla świadczeniodawców i świadczeniobiorców.

26.06.2019
Komunikat dla świadczeniodawców i świadczeniobiorców w sprawie zatwierdzenia wniosków o zawarcie umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

Komunikat dla świadczeniodawców

25.06.2019
Komunikat dotyczący weryfikacji skierowań na leczenie uzdrowiskowe

Komunikat dla świadczeniodawców

25.06.2019
Ustalenie taryfy świadczeń gwarantowanych obejmujących radioterapię chorób nowotworowych.

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w rodzaju leczenie szpitalne

19.06.2019
Komunikat w sprawie przedłużenia terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w rodzaju leczenie szpitalne

Przerwa techniczna

04.06.2019
Przerwa w działaniu systemów informatycznych

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

04.06.2019
Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Aktualizacja NFZ-KO

03.06.2019
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2019.4.0.7.