Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawców

Aktualizacja NFZ-KO

01.03.2019
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2019.2.0.2. - TYLKO DLA RTM

Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju leczenie stomatologiczne

01.03.2019
zakres świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia obszar: gmina Morawica

Aktualizacja NFZ-KO

28.02.2019
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2019.2.0.1. - TYLKO DLA RTM

Aktualizacja NFZ-KO

27.02.2019
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2018.7.0.2.

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowaniia konkursowego – Ratownictwo Medyczne

26.02.2019
Komunikat o ogłoszeniu postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2019 i latach następnych w rodzaju…

Komunikat w sprawie wymagań odnoszących się do wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego

26.02.2019
Komunikat w sprawie wymagań odnoszących się do wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego - dla świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne

Aktualizacja NFZ-KO

25.02.2019
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2019.2.0.0. - TYLKO DLA RTM

Sporządzanie oferty o zawarcie umowy w zakresie programy lekowe od 01.01.2019

21.02.2019
Składanie ofert na więcej niż jedno miejsce - programy lekowe