Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawców

Aktualizacja NFZ-KO

30.05.2018
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2018.0.5.0.

Komunikat AOTMiT o możliwości udostępnienia danych do taryfikacji świadczeń z obszaru chorób nowotworowych.

30.05.2018
Komunikat Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Komunikat dla świadczeniodawców i świadczeniobiorców.

29.05.2018
Informacja o pozytywnie zatwierdzonych wnioskach w sprawie zawarcia umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na okres od 01.06.2018 r. do 30.06.2022 r.

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowania konkursowego w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

23.05.2018
Dotyczy badań w zakresie: badania rezonansu magnetycznego (RM), badania tomografii komputerowej (TK).

Komunikat dotyczący awarii sieci telefonicznej.

23.05.2018
Awaria sieci telefonicznej.

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju POZ i AOS dotyczący świadczeń położnej poz.

22.05.2018
Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej przez położne poz.

Zasady postępowania świadczeniodawców dotyczące wyjaśniania koincydencji świadczeń

21.05.2018
Nowe zasady dotyczące wyjasniania koincydencji wynikające z Dyspozycji Dyrektora ŚOW NFZ

Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju REH dotyczący numeru prawa wykonywania zawodu fizjoterapeutów

18.05.2018
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju REH dotyczący numeru prawa wykonywania zawodu fizjoterapeutów